Dane Osobowe RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez KARKO Robert Karkowski, ul. Krzeszowska 62, p. IV, 23-400 Biłgoraj, NIP: 726-239-13-24 (zwana dalej KARKO). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Znajduje ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa osób fizycznych. Jednym z obowiązków administratorów( w tym naszej firmy), którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych. Poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące tego jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z usługami, które są dostępne na naszej stronie internetowej www.karko.pl

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest KARKO Robert Karkowski, ul. Krzeszowska 62, p. IV, 23-400 Biłgoraj, NIP: 726-239-13-24

W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z KARKO poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej (https://www.karko.pl/pl/contact). Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@karko.pl

Sposób, cel, podstawy prawne oraz czas przetwarzania Twoich danych osobowych

Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną Za Pośrednictwem Sklepu Internetowego

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie skorzystania przez Ciebie z funkcjonalności naszego sklepu internetowego. Na tym etapie będziemy potrzebować Twoich podstawowych danych personalnych, wieku (aby określić czy posiadasz zdolność do czynności prawnych, tj. składania zamówień oraz dokonywania płatności) oraz adresu poczty elektronicznej.

Z biegiem czasu i w związku z korzystaniem przez Ciebie z funkcjonalności naszego sklepu internetowego będziemy gromadzić informacje na Twój temat, które będą dotyczyć podanych przez Ciebie dobrowolnie informacji jak:

 • Adresy doręczeń dla złożonych zamówień;
 • Historia i szczegóły realizowanych zamówień;
 • Twoje rachunki (faktury, paragony oraz inne dowody księgowe);
 • Bony rabatowe / promocyjne, które uzyskasz w związku z realizowanymi zamówieniami;
 • Twoje listy życzeń (dot. naszych produktów).

Kiedy zarejestrujesz konto zobowiązujemy się do dostarczenia Tobie usług i funkcjonalności sklepu internetowego. Tym samym dochodzi do zawarcia tzw. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie umowy).

Klikając w przycisk „Zarejestruj się” po podaniu wymaganych danych osobowych na stronie rejestracji nowego użytkownika zawierasz z nami umowę o świadczenie usług elektronicznych na warunkach określonych w Regulaminie.

Twoje dane będziemy przechowywać do momentu likwidacji przez Ciebie konta użytkownika. Jest możliwe, że konto zostanie usunięte przez nas wcześniej w przypadku naruszenia zasad naszego sklepu internetowego. Jednak w tym wypadku będziemy informować Ciebie z wyprzedzeniem o takich działaniach.

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi korzystanie z funkcjonalności naszego sklepu internetowego dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników.

Zawieranie umów kupna-sprzedaży towarów oferowanych przez naszą firmę

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Tobie składania i realizowania zamówień za pośrednictwem  naszego sklepu internetowego. Składając i potwierdzając zamówienie dochodzi do zawarcia między nami umowy kupna-sprzedaży na odległość. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie umowy).

Na tym etapie będziemy potrzebować Twoim podstawowych danych personalnych, opcjonalnie danych Twojej firmy, danych adresowych oraz numeru telefonu (na potrzeby realizacji dostawy zamówionych towarów przez współpracujące z nami firmy kurierskie). Dodatkowo będziemy przetwarzać dotyczące Ciebie informacje płatnicze jak numer rachunku bankowego lub numer karty płatniczej lub innej usługi płatniczej, którą wybierzesz jako sposób zapłaty (np. blik). 

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy kupna-sprzedaży, tym samym realizację zamówienia.

Obsługa uprawnień konsumentów, rękojmia i gwarancja

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Tobie korzystania z uprawnień konsumenckich, w tym z rękojmi i gwarancji, która udzielamy na oferowane produkty. Składając reklamacje lub żądanie zwrotu realizujesz przysługujące Tobie na podstawie zawartej umowy uprawnienia konsumenckie. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (obsługa uprawnień wynikających z zawartej umowy).

Na tym etapie będziemy potrzebować Twoim podstawowych danych personalnych, opcjonalnie danych Twojej firmy, danych adresowych oraz numeru telefonu (na potrzeby realizacji dostawy nowych towarów – jeżeli reklamacja zostanie uznana, przez współpracujące z nami firmy kurierskie). W tym miejscu będziemy potrzebować od Ciebie informacji o tym co stanowi podstawę do składania reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru.

Dodatkowo będziemy przetwarzać dotyczące Ciebie informacje płatnicze jak numer rachunku bankowego lub numer karty płatniczej lub innej usługi płatniczej, którą wybierzesz jako sposób zapłaty (np. blik) na potrzeby zwrotu zapłaconych środków, jeżeli nie będziesz zainteresowany nowym towarem, a zdecydujesz się na zwrot zapłaconych środków. 

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić lub znacznie utrudnić realizację Twoich praw konsumenckich. Skutkiem tego będzie znaczne utrudnienie obsługi Twoich żądań lub pozostawienie ich bez rozpoznania.

Formularz kontaktowy

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Tobie kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta lub Działem IT, w każdej sprawie, która dotyczy naszej działalności.

Wysyłając do nas wiadomość będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora w postaci udzielania odpowiedzi na kierowane wiadomości Klientów lub innych osób).

Jest możliwe, że na tym etapie będziemy potrzebować innych nie dających się w tym momencie przewidzieć kategorii danych, jakie będą niezbędne do rozpoznania sprawy, którą do nas skierujesz.

Twoje dane będziemy przechowywać przez cały czas istnienia Twoje konta użytkownika (jeżeli je zarejestrujesz) lub przez okres 3 lat (jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszego sklepu internetowego).

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić obsługę przesłanej wiadomości. Skutkiem tego może być pozostawienie Twojej wiadomości bez rozpoznania.

Korzystanie z programu lojalnościowego

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Tobie korzystania z preferencji zakupowych (w tym z promocji i rabatów) wynikających z Twojego udziału w programie lojalnościowym.

Przesyłając do nas uzupełniony zgłoszenie o zapisanie do programu lojalnościowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych na wniosku. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające, tj. poprzez zgłoszenie się do programu lojalnościowego)

Dane osobowe jakie będziemy przetwarzać na Twój temat to podstawowe dane personalne oraz dane kontaktowe (jak mail czy numer telefonu).

Twoje dane będziemy przechowywać przez cały czas uczestnictwa w programie lojalnościowym.

Twoje dane będziemy przechowywać do momentu wycofania Twojego udziału w programie. Jest możliwe, że Twoje dane zostaną usunięte przez nas wcześniej w przypadku naruszenia zasad Programu. Jednak w tym wypadku będziemy informować Ciebie z wyprzedzeniem o takich działaniach.

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić udział w Programie. Skutkiem tego będzie brak możliwości korzystania z preferencji dostępnych w ramach programu.

Newsletter

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie skorzystania przez Ciebie z funkcjonalności naszego sklepu internetowego o nazwie „newsletter”, która polega na przesyłaniu Tobie na wskazany adres poczty elektronicznej tzw. informacji handlowych. Na tym etapie będziemy potrzebować jedynie Twojego adresu poczty elektronicznej.

Klikając w przycisk „Zapisz” po podaniu wymaganych danych osobowych na naszej stronie internetowej www.karko.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające, tj. poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz”).

Obowiązujące od 04.05.2019 r. przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymagają aby zgoda na otrzymanie informacji handlowych (m.in. w ramach newslettera) spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Oznacza to, że podając swój adres e-mail oraz naciskając przycisk „ZAPISZ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w związku z czym będziemy mogli przesyłać Tobie informacje handlowe w ramach usługi newsletter. Twoja zgoda nie ma charakteru pisemnego oświadczenia (tradycyjnej zgody), a przybiera formę wyraźnego działania potwierdzającego.

Pamiętaj, że zawsze posiadasz uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Twoje dane będziemy przechowywać do momentu wypisania się przez Ciebie z usługi newsletter. Wypisanie się z usługi – tym samym wycofanie udzielonej zgody – jest możliwe poprzez kliknięcie linku „Wypis z newslettera”, który znajduje się na naszej stronie internetowej lub korzystając z formularza kontaktowego.

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić realizację usługi newsletter. Skutkiem tego będzie brak możliwości otrzymania informacji w ramach usługi newsletter.

SMS

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie skorzystania przez Ciebie z funkcjonalności naszego sklepu internetowego o nazwie „SMS”, która polega na przesyłaniu Tobie na wskazany numer telefonu w formie SMS tzw. informacji handlowych. Na tym etapie będziemy potrzebować jedynie Twojego numeru telefonu.

Usługa SMS odbywa się na koszt KARKO.

Klikając w przycisk „Zapisz” w trakcie rejestracji konta użytkownika, zakupów jako gość lub w związku z zarządzaniem Twoimi preferencjami dotyczącymi prywatności, oraz po podaniu wymaganych danych osobowych na naszej stronie internetowej www.karko.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające, tj. poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz”).

Obowiązujące od 04.05.2019 r. przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w przypadku wysyłania informacji handlowych (m.in. w ramach marketingu SMS) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, w przypadku używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu, wymagają, aby takie zgody spełniały wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Oznacza to, że podając swój numer telefonu oraz naciskając przycisk „ZAPISZ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w związku z czym będziemy mogli przesyłać Tobie informacje handlowe w ramach usługi SMS. Twoja zgoda nie ma charakteru pisemnego oświadczenia (tradycyjnej zgody), a przybiera formę wyraźnego działania potwierdzającego – informacja o takim działaniu zostanie utrwalona w logach naszego sklepu internetowego.

Pamiętaj, że zawsze posiadasz uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Twoje dane będziemy przechowywać do momentu wypisania się przez Ciebie z usługi SMS. Wypisanie się z usługi – tym samym wycofanie udzielonej zgody – jest możliwe poprzez kliknięcie linku „Wypis z SMS”, który jest dostępny na naszej stronie lub poprzez formularz kontaktowy.

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić realizację usługi SMS. Skutkiem tego będzie brak możliwości otrzymania informacji w ramach usługi SMS.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Możesz mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Możesz również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi. Dostęp jest możliwy kiedy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@karko.pl

Jak mogę skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w KARKO?

Z osobą odpowiedzialną w KARKO za ochronę danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: sklep@karko.pl

Kto jest odbiorcą moich danych?

Twoje dane osobowe, które przetwarzamy dla celów opisanych wyżej mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonującym usługi na rzecz KARKO, podmiotom, którym KARKO powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W szczególności będą nimi:

 • Ceneo.pl sp. z o.o. – Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000634928, NIP 525-26-74-781, REGON 365338986 – w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym. Dane z wypełnionej przez Kupującego ankiety zamieszczane są w Serwisie Ceneo;
 • Google Ireland Limited („Google”) w zakresie dotyczących Ciebie plików cookies, które są przekazywane firmie Google w związku z wykorzystaniem usług tej firmy (Google Adwords, Google Ads, Google Analytics) przez KARKO;
 • Współpracujące z nami firmy kurierskie w zakresie realizacji dostaw zamówionych przez Ciebie produktów oraz dokonywania ewentualnych zwrotów.
 • Współpracujące z nami kancelarie prawnicze w zakresie rozpoznawania reklamacji lub zwrotów które możesz nam zgłosić.
 • Allegro.pl Sp. z o.o. (dawniej Grupa Allegro) - z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182 KRS: 0000634928, 525-26-74-781, REGON 365338986 – w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym. Dane z wypełnionej przez Kupującego ankiety zamieszczane są w Serwisie Allegro,
 • SHPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 28, 00-839 Warszawa, KRS: 0000918384, NIP: 527-29-65-079, REGON: 389450687 - w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym. Dane z wypełnionej przez Kupującego ankiety zamieszczane są w Serwisie Shopee.
 • Erli.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Kopanina 34, 60-105 Poznań, KRS: 0000768895, NIP: 7851806847, REGON: 382414961 - w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym. Dane z wypełnionej przez Kupującego ankiety zamieszczane są w Serwisie Erli,
 • Empik spółka akcyjna, z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 104/122, 00-017 Warszawa, KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197 - w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym. Dane z wypełnionej przez Kupującego ankiety zamieszczane są w Serwisie Erli,
 • SalesManago Benhauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zlokalizowana przy Grzegórzeckiej 21, 31-532 Kraków - w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym.
 • LINK Mobility Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zlokalizowana przy Toszeckiej 101, 44-100 Gliwice, NIP: 969-156-67-36, REGON: 241520885 - w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym.
 • Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna zlokalizowana przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 5213111513, REGON:  016366823, KRS: 0000407130 - w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym.
 • Ringier Axel Springer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zlokalizowana przy ul. Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa, NIP: 5272677009, REGON: 146127300, KRS: 0000420780 - w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Tak. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym partnerom, którzy dostarczają usługi pozwalające na korzystanie z pełni funkcjonalności naszego sklepu internetowego. Są nimi:

 • Ceneopl sp. z o.o. – Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000634928, NIP 525-26-74-781, REGON 365338986 – w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym. Dane z wypełnionej przez Kupującego ankiety zamieszczane są w Serwisie Ceneo;
 • Google Ireland Limited („Google”) w zakresie dotyczących Ciebie plików cookies, które są przekazywane firmie Google w związku z wykorzystaniem usług tej firmy (Google Adwords, Google Ads, Google Analytics) przez KARKO;
 • Współpracujące z nami firmy kurierskie w zakresie realizacji dostaw zamówionych przez Ciebie produktów oraz dokonywania ewentualnych zwrotów.
 • Współpracujące z nami kancelarie prawnicze w zakresie rozpoznawania reklamacji lub zwrotów które możesz nam zgłosić.
 • Allegro.pl Sp. z o.o. (dawniej Grupa Allegro) - z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182 KRS: 0000634928, 525-26-74-781, REGON 365338986 – w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym. Dane z wypełnionej przez Kupującego ankiety zamieszczane są w Serwisie Allegro,
 • SHPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 28, 00-839 Warszawa, KRS: 0000918384, NIP: 527-29-65-079, REGON: 389450687 - w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym. Dane z wypełnionej przez Kupującego ankiety zamieszczane są w Serwisie Shopee.
 • Erli.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Kopanina 34, 60-105 Poznań, KRS: 0000768895, NIP: 7851806847, REGON: 382414961 - w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym. Dane z wypełnionej przez Kupującego ankiety zamieszczane są w Serwisie Erli,
 • Empik spółka akcyjna, z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 104/122, 00-017 Warszawa, KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197 - w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym. Dane z wypełnionej przez Kupującego ankiety zamieszczane są w Serwisie Erli,
 • SalesManago Benhauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zlokalizowana przy Grzegórzeckiej 21, 31-532 Kraków - w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym.
 • LINK Mobility Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zlokalizowana przy Toszeckiej 101, 44-100 Gliwice, NIP: 969-156-67-36, REGON: 241520885 - w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym.
 • Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna zlokalizowana przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 5213111513, REGON:  016366823, KRS: 0000407130 - w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym.
 • Ringier Axel Springer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zlokalizowana przy ul. Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa, NIP: 5272677009, REGON: 146127300, KRS: 0000420780 - w zakresie zbierania za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiet (lub informowaniu o stronie internetowej, na której są one udostępniane), służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w naszym sklepie internetowym.

 

W powyższych przypadkach mechanizmem legalizującym przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy są tzw. Standardowe Klauzule Umowne w wariancie Administrator – Podmiot Przetwarzający przyjęte Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 593).

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez KARKO danych osobowych przysługuje Tobie uprawnienia na zasadach określonych w RODO do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (kancelaria@uodo.gov.pl)

Skąd KARKO ma moje dane osobowe?

Źródłem Twoich danych osobowych są formularze wnioskowe oraz umowy zawarte z KARKO, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas KARKO ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych.

Czy KARKO będzie wydawał decyzje w Twojej sprawie w sposób zautomatyzowany?

Obecnie dopuszczamy możliwość aby w trakcie korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej dochodziło do tzw. podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Podjęcie decyzji w sposób zautomatyzowany to sytuacja, w której w oparciu o Twoje dane automatyczny mechanizm podejmuje decyzje – bez udziału czynnika ludzkiego – które dotyczą Twojej osoby. W przypadku naszej strony internetowej wykorzystujemy Twoje pliki cookies w procesie podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Więcej informacji na temat tego czym są pliki cookies oraz jak je wyłączyć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nasza strona internetowa www.karko.pl korzysta z mechanizmów opartych na sztucznej inteligencji oraz tzw. machine learning. Mechanizmy te działają na podstawie Twoich plików cookies, które zbieramy w związku z Twoją obecnością i aktywnością na naszej stronie internetowej.

Skutkiem zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez wyżej opisane mechanizmy są dla Ciebie następujące działania podejmowane przez naszą stronę w oparciu o analizę treści, które przeglądasz:

 • Wyświetlanie w oknie przeglądarki komunikatów i treści (pop-up, exit pop-up). Przykład:

Kiedy kompletujesz koszyk zakupów ale nie zrealizujesz zamówienia, będziemy przypominać Tobie poprzez komunikaty wyświetlane na otwartej stronie internetowej o tym, że zamówienie nie zostało zrealizowane do końca.

 • Wyświetlanie w warstwie systemu operacyjnego powiadomień typu pop-up. Przykład:

Nawet jeżeli nie będziesz przeglądał naszej strony internetowej, dopuszczamy możliwość, że w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, będziemy pokazywać Ci powiadomienia dotyczące nowości na naszej stronie internetowej.

 • Przesyłanie wiadomości SMS po lub w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej – tylko jeżeli podałeś nam swój numer telefonu i wyraziłeś zgodę na jego wykorzystanie w celach marketingowych. Przykład:

W oparciu o Twoją aktywność na stronie internetowej (Twoje zainteresowania, polubienia, zakupy), po analizie plików cookies pozyskaliśmy wiedzę, że jesteś zainteresowany grupą lub konkretnym produktem, jednak nie zdecydowałeś się na jego zakup. Narzędzia działające na naszej stronie będą mogły podjąć o wysłaniu Tobie SMS’a zachęcającego Ciebie do dokonania zakupu.

 • Przesyłanie maili dynamicznych w trakcie lub po wizycie na naszej stronie internetowej - tylko jeżeli podałeś nam swój adres e-mail i wyraziłeś zgodę na jego wykorzystanie w celach marketingowych. Przykład:

W oparciu o Twoją aktywność na stronie internetowej (Twoje zainteresowania, polubienia, zakupy), po analizie plików cookies pozyskaliśmy wiedzę, że jesteś zainteresowany grupą lub konkretnym produktem, jednak nie zdecydowałeś się na jego zakup. Narzędzia działające na naszej stronie będą mogły podjąć o wysłaniu Tobie wiadomości e-mail zachęcające Ciebie do dokonania zakupu lub przesłania Ci szerszych informacji na temat produktu, który Ciebie zainteresował.

Prowadzenie live chatu z rekomendacjami produktowymi. Przykład:

W oparciu o Twoją aktywność na stronie internetowej (Twoje zainteresowania, polubienia, zakupy), po analizie plików cookies będziemy chcieli kierować do Ciebie komunikaty (np. rekomendacje produktowe) za pośrednictwem okienka chatu dostępnego na naszej stronie internetowej.

 • Wyświetlanie treści dynamicznych lub reklam na naszej stronie internetowej lub na innych stronach internetowych (tzw. remarketing, tj. wyświetlanie naszych reklam na innych stronach) za pośrednictwem usług naszych Partnerów (np. Google). Przykład:

 Jeżeli przeglądasz inne strony internetowe, które korzystają z usług Google (nasi Partnerzy) w miejscach przeznaczonych na reklamy zostaną zaprezentowane Tobie treści, które nie są przypadkowe. Będą to treści dotyczące naszych produktów prezentowane w oparciu o Twoje pliki cookies.

 Jeżeli nie chcesz podlegać skutkom decyzji podejmowanym w sposób zautomatyzowany musisz zablokować w swojej przeglądarce możliwość zapisywania naszych plików cookies. Więcej informacji na temat tego czym są pliki cookies oraz jak je wyłączyć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Czy moje dane osobowe będą podlegały profilowaniu?

Na początku chcemy wytłumaczyć czym jest profilowanie. Zgodnie z definicją zawartą w RODO profilowanie „oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”.

Ze względu na mechanizmy sztucznej inteligencji oraz machine learning funkcjonujące na naszej stronie internetowej będzie dochodziło do profilowania Twoich danych osobowych w związku z Twoją aktywnością na naszej stronie internetowej.

Wynikiem profilowania (w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym informowaliśmy powyżej) będzie:

 • określanie Twojego zainteresowania produktami oferowanymi przez KARKO;
 • badanie rynku oraz Twoich zachowań i preferencji;
 • określanie kierunków i działań niezbędnych dla polepszenia jakości naszych usług (sklep internetowy) oraz produktów.

Jedyną konsekwencją dla Ciebie będzie wyświetlanie lub przesyłanie powiadomień, komunikatów, SMS’ów, e-maili lub prowadzenie przez automatyczny mechanizm innych działań informacyjnych / marketingowych. Jeżeli zrezygnujesz (blokując możliwość zapisywania naszych plików cookies na swoim urządzeniu) z profilowania nie spotkają Ciebie żadne negatywne konsekwencje. Reklamy oraz inne informacje o charakterze marketingowym będą publikowane w dalszym ciągu, jednak będą one w mniejszym stopniu dopasowane do Ciebie.

Więcej informacji na temat tego czym są pliki cookies oraz jak je wyłączyć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

Nasz Klient (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw wynikających z RODO, a KARKO zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do KARKO w każdej chwili.

 1. KARKO rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:
 • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od otrzymania żądania, KARKO poinformuje Klienta mailowo o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, KARKO niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta mailowo o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 1. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 2. Klient może złożyć wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@karko.pl
 3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez KARKO żądania Klienta.
 4. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez KARKO.
 5. KARKO udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. KARKO nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Co następnych wniosków zastosowanie znajdują przepisy RODO.
 7. Właściwym dla KARKO organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z KARKO pod adresem
e-mail: sklep@karko.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

 

Odbierz rabat 24%

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium